Išče se …

Volilna komisija UL AGRFT ugotavlja, da na podlagi sklepa Senata UL AGRFT z dne 17. 5. 2023, o ponovitvi postopka za izvolitev dekanje_a UL AGRFT, ni bila v roku oddana nobena kandidatura za funkcijo dekana_nje UL AGRFT.

Rok za oddajo kandidatur za funkcijo dekanje_a se zato podaljša za 30 dni, to je do 20. 7. 2023.

Upoštevane bodo kandidature, ki bodo oddane v roku za oddajo kandidatur in med delovnim časom v tajništvo UL AGRFT ali oddane priporočeno po pošti na naslov UL AGRFT, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana najkasneje zadnji dan za oddajo kandidatur, to je 20. 7. 2023. Kandidat_ka vloži prijavnico h kandidaturi sam_a.

V primeru, da po izteku tega roka kandidacijski postopek ni uspešno končan, imenuje dekanjo_a UL AGRFT rektor Univerze izmed visokošolskih učiteljev UL AGRFT, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev za dekanjo_a.

Skip to content