DOKUMENTI

Prošnja za vpis v višji letnik brez opravljenih obveznosti
Prošnja za podaljšanje statusa študenta
Prošnja za vzporedni vpis
Potrdilo o vrnjenem študijskem gradivu, tehniki, rekvizitih in o oddani dokumentaciji
Soglasje diplomanta_ke
Obrazec za oddajo magistrskega dela
Obrazec za prijavo teme magistrskega dela
Potrdilo mentorja za zagovor magistrskega dela
Potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu
Izjava o uporabi fotografije
Primer oblikovanja gradiva za preizkus DI
Soglasje o menjavi izbirnega predmeta
Obrazec za vpis ocene na doktorskem študiju
Obrazec za vpis zunanjega izbirnega predmeta na doktorskem študiju
Soglasje študijskega mentorja za oddajo doktorske disertacije
Prošnja/soglasje za delo izven UL AGRFT (3. letnik)
Prošnja/soglasje za delo izven UL AGRFT (4. letnik)
Soglasje o sofinanciranju šolnine za študente vpisane v 1. letnik doktorskega študija
Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine za 2. letnik doktorskega študija
Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine za 3. letnik doktorskega študija
Prijava teme in mentorja diplomskega/magistrskega dela na Oddelku za DSU
Soglasje za opravljanje dramaturške prakse oz. asistence
Obrazec za prijavo teme diplomskega dela na oddelku za DSU
Dovoljenje za zasedbo študentov 1DI1_2024_03_20
Dovoljenje za zasedbo študentov 1DI2_2024_03_20
Dovoljenje za zasedbo študentov 1DI3_2024_03_20
Dovoljenje za zasedbo študentov 1DI4_2024_03_20
Dovoljenje za zasedbo študentov 2DI1_2024_03_20
Soglasje predvidenega mentorja – Humanistika in družboslovje
Soglasje predvidenega mentorja – Umetnost

Pravilniki in interni akti

Pravila UL AGRFT
Hišni red UL AGRFT
Hišni red – Priloga 2: Režim uporabe
Hišni red – Priloga 4: Izklop požarnega alarma – protokol
Študijski red UL AGRFT (uporablja se od 1. 10. 2017)
Navodila UL AGRFT za izvajanje mednarodnih mobilnosti
Navodila UL AGRFT za izvajanje mednarodnih mobilnosti – priloga: Načrt za priznavanje obveznosti
Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani
Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL AGRFT
Pravilnik o oddajanju prostorov in opreme UL AGRFT
Cenik najema
Navodilo o nabavnem postopku na UL AGRFT
Navodila za izdelavo diplomskega/dramaturškega/magistrskega dela UL AGRFT
Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad UL AGRFT (velja od 15. 2. 2020)
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UL (velja od 1. 10. 2018)
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja CTF AGRFT UL (uporablja se od 1. 10. 2017)
Upravljanje, izgradnja in razvoj zbirk Centra za teatrologijo in filmologijo
Pravilnik o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani
Pravilnik o doktorskem študiju UL AGRFT (velja od štud. l. 2020/21)
Pravilnik o izposoji tehnike
Pravilnik za izdelavo študijskih projektov na Oddelku za FTV
Priloga 03-napisi
Priloga 04-soglasje
Priloga 06-dovoljenje
Priloga 07-postprodukcija
Priloga 08-dovoljenje TV
Priloga 09-TV-scenarij
Priloga 10-napisi TV

Poslovno poročilo UL AGRFT za leto 2005
Poslovno poročilo UL AGRFT za leto 2006
Poslovno poročilo UL AGRFT za leto 2007
Poslovno poročilo UL AGRFT za leto 2008
Poslovno poročilo UL AGRFT za leto 2009
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2010
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2011
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2012
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2013
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2014
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2015
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2016
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2017
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2018
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2019
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2020
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2021
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2022
Letno poročilo UL AGRFT za leto 2023

Poročila o kakovosti UL AGRFT
Programi dela UL AGRFT

Poslovnik ŠS UL AGRFT
Zapisnik konstitutivne seje ŠS UL AGRFT
Zapisnik prve seje ŠS UL AGRFT

Arhiv predpisov

Vse verzije logotipa UL AGRFT in Priročnik CGP UL (navodila za uporabo različnih verzij logotipa) so dostopni na spletni strani UL Celostna grafična podoba.

Skip to content