MEDNARODNO SODELOVANJE

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (UL AGRFT) se v mednarodni prostor vključuje s svojo izobraževalno, umetniško in raziskovalno dejavnostjo ter je članica pomembnih mednarodnih strokovnih združenj, kot so Fédération internationale pour la recherche théâtrale – International Federation for Theatre Research (FIRT/IFTR), European League of Institutes of the Arts (ELIA), Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision – International Association of Schools of Cinema and Television (CILECT) idr.

Mednarodno sodelovanje poteka preko obiskov tujih študentov in osebja ter gostovanj študentov in osebja akademije na tujih partnerskih institucijah, gostovanj na številnih gledaliških in filmskih festivalih, kjer akademija predstavlja dosežke lastnega umetniškega dela, ter v okviru raziskovalnih programov in projektov, v katere so vključeni pedagogi. Stalnica v pedagoškem procesu akademije so tudi gostovanja priznanih tujih pedagogov, raziskovalcev, strokovnjakov in umetnikov s področja dramskih umetnosti ter filma in televizije.

Mednarodna pisarna

Pia Mikolič, vodja službe za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi
is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037
soba T406

Vsa vprašanja v zvezi z mednarodnim sodelovanjem pošljite na is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037.

Oddelčni koordinatorji

Za 1. in 2. stopnjo:
– prof. dr. Tomaž Toporišič za področje dramaturgije in scenskih umetnosti
– prof. Tomaž Gubenšek za področje gledališča in radia
– doc. dr. Polona Petek za področje filma in televizije

Za 3. stopnjo:
mentor doktorskega študenta

Erasmus+

Največ mednarodnih mobilnosti študentov in osebja poteka preko programa Erasmus+, v okviru katerega UL AGRFT sodeluje s 33 tujimi visokošolskimi institucijami.

Vrste mobilnosti v programu Erasmus+

Erasmus+ mobilnost študentov za študij je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje. Udeležencem omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima UL AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje je dolgoročna mobilnost (v trajanju od 2 do 12 mesecev), namenjena študentom 1., 2. in 3. stopnje ter mladim diplomantom vseh treh stopenj v obdobju do enega leta po zaključku študija. Udeleženci lahko prakso opravljajo pri katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+.

Erasmus+ kratkoročna mobilnost doktorskih študentov je možna za namen študija in/ali praktičnega usposabljanja ter je namenjena samo študentom 3. stopnje (v primeru prakse pa tudi mladim doktorantom v obdobju do enega leta po zaključku študija). Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 5 do največ 30 dni.

Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje (in usposabljanje) je namenjena pedagoškemu osebju in lahko poteka na eni od tujih visokošolskih institucij, s katerimi ima UL AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni, pri čemer mora mobilnost za poučevanje zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden, mobilnost za poučevanje v kombinaciji z usposabljanjem pa vsaj 4 ure poučevanja na teden.

Erasmus+ mobilnost osebja za usposabljanje je namenjena predvsem nepedagoškemu osebju in lahko poteka na katerikoli javni ali zasebni organizaciji v državah programa Erasmus+. Udeleženci lahko mobilnost izvedejo v trajanju od najmanj 2 do največ 60 dni.

Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost je akcija v okviru programa Erasmus+, ki omogoča mobilnosti študentov za študij in osebja z namenom poučevanja in usposabljanja med programskimi in partnerskimi državami.

Druge oblike mednarodnega sodelovanja

Aktivno mednarodno povezovanje in sodelovanje poteka tudi na osnovi drugih sporazumov, ki jih je UL sklenila s tujimi univerzami oz. AGRFT s tujimi umetniškimi akademijami in fakultetami.

 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini
 • Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli
 • Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
 • Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Uporabne informacije za mobilnost v tujini

Karierni centri Univerze v Ljubljani so pripravili orodje za izdelavo načrta iskanja prakse in priprave na prakso, ki so ga poimenovali Mednarodna potka: Praksa v tujini. Kažipot aktivnosti na poti do nastopa prakse v tujini najdete na POPR-u, do katerega študenti UL dostopate s svojo digitalno identiteto.

Za povezovanje organizacij, ki ponujajo pripravništva, in študentov, ki ustrezajo njihovemu profilu, je Erasmus Student Network ustanovil spletno stran Erasmus Intern, kjer si lahko ustvarite svoj profil in se prijavljate na odprta pripravništva.

Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini. Dostop do portala je možen z vseh stacionarnih računalnikov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani preko povezave online.goinglobal.com. Z gumbom »Create Account« si lahko med dostopanjem preko univerzitetnega omrežja ustvarite osebni račun ter nato do vsebin dostopate s katerekoli lokacije (oddaljeni dostop).

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu in Slovenski kulturni center SKICA Berlin ponujata možnost opravljanja Erasmus+ prakse študentom slovenskih univerz.

Pogoji za opravljanje Erasmus+ prakse na veleposlaništvu in/ali v kulturnem centru so:

 • možnost pridobitve Erasmus+ štipendije za prakso,
 • opravljeno varnostno preverjanje skladno s 16.a členom Zakona o zunanjih zadevah,
 • znanje nemškega jezika,
 • znanje drugih tujih jezikov je prednost,
 • zaželeno je najmanj 2-mesečno opravljanje prakse.

Kratek opis delovnih nalog:

 • vodenje korespondence,
 • priprava in vzdrževanje gradiva in podatkovne zbirke,
 • udeležba na strokovnih srečanjih in informativnih sestankih ter poročanje o njih,
 • spremljanje kulturnih, političnih in družbenih razmer v državi,
 • pomoč pri pripravi različnih poročil in analiz,
 • pomoč pri organizaciji dogodkov, udeležba in pomoč na dogodkih, ki jih organizirata veleposlaništvo in slovenski kulturni center,
 • sodelovanje pri dejavnostih Veleposlaništva in Slovenskega kulturnega centra,
 • druge naloge po dogovoru z mentorjem in osebjem veleposlaništva,
 • priprava novičnika ter tekstov za objave na spletni strani oziroma družabnih omrežjih.

Kandidati, ki se zanimajo za opravljanje prakse na veleposlaništvu in/ali v kulturnem centru, nam na elektronski naslov is.vo1716131037g@nil1716131037reb.y1716131037ssabm1716131037eols1716131037 pošljite svoj življenjepis (največ dve A4 strani) in motivacijsko pismo (največ ena A4 stran). Prijave sprejemamo preko celega leta.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na is.vo1716131037g@nil1716131037reb.y1716131037ssabm1716131037eols1716131037 ali ed.ac1716131037iks@e1716131037ciffo1716131037.

Francoski inštitut v Sloveniji je pripravil uporabne informacije o iskanju pripravništva v Franciji. Predstavitev najdete tukaj.

Pri iskanju namestitve v tujini si lahko pomagate s portali, kot so:

Housing Anywhere

Spotahome

Z namenom spodbujanja uporabe zelenih prevoznih sredstev je sodelovanje Erasmus student network (ESN) in Eurail prineslo povsem novo in skladno s potrebami Erasmus+ udeležencev oblikovano vozovnico: Interrail Global Pass for Erasmus+.

Vozovnica je namenjena vsem udeležencem Erasmus+ mobilnosti in je na voljo v dveh različicah: 4 ali 6 dni uporabe v razponu 6 mesecev. Povzetek najdete v letaku, več informacij pa na spletni strani.

Za učenje in vrednotenje jezikovnega znanja je študentom na voljo spletna jezikovna podpora (Online Language Support – OLS), ki deluje preko platforme EU Academy.

OLS ponuja vrsto brezplačnih spletnih jezikovnih tečajev, ki študentom pomagajo pri učenju novega jezika ali obvladovanju jezika, ki ga že poznajo.

Na portalu lahko študent opravi tudi preverjanje znanja in pridobi potrdilo o znanju jezika na določeni stopnji, ki ga lahko predloži instituciji gostiteljici kot dokazilo o jezikovnem znanju (če ga ta zahteva).

Navodila za registracijo novega uporabnika najdete tukaj, uvod v portal pa tukaj. Navodila za prijavo v portal in preverjanje znanja jezika v slovenščini najdete tukaj.

Pravice in dolžnosti udeležencev Erasmus+ študentskih mobilnosti najdete v Erasmus+ študentski listini.

Priporočila udeležencem za bolj zelene mobilnosti v okviru programa Erasmus+ najdete v brošuri Zeleni Erasmus+.

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje je pripravila odgovore na najpogostejša vprašanja o študentskih Erasmus+ mobilnostih. Najdete jih tukaj.

Vtisi z mobilnosti

Erasmus+ študijska izmenjava, Danska, 2022/2023 (Lucija Ostan Vejrup)
Erasmus+ praktično usposabljanje, Nemčija, 2022/2023 (Brina Jenček)
Erasmus+ praktično usposabljanje, Danska, 2022/2023 (Reni Babič)
Erasmus+ praktično usposabljanje, Poljska, 2023/2024 (Jure Vovk)

AKTUALNI RAZPISI IN PRILOŽNOSTI

za študente

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2024.

Prijavo na razpis lahko doktorski študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 5. 2024.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih in največ 30 dni.

Mobilnost za namen študija je možna na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.
Prijavi za študijsko izmenjavo je treba priložiti plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije, in študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.

Mobilnost za namen praktičnega usposabljanja je možna pri katerikoli organizaciji v državah programa Erasmus+.
Prijavi za prakso je treba priložiti študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships), ki ga izpolnite in podpišete vi ter institucija gostiteljica.
Na prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij 3. stopnje, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in s prakso zaključiti v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej).

Na razpis se prijavite preko e-prijave v portalu VIS, ki jo ustrezno izpolnite in ji priložite zahtevane priloge.

Po pregledu dokumentacije bo mednarodna pisarna na študijskem sporazumu priskrbela podpis Erasmus+ koordinatorja in vam vrnila z vseh strani podpisani dokument, vaše prijavne dokumente pa bo posredovala na UL, ki vam bo poslala nadaljnja navodila in uredila dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno dotacijo.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ kratkoročne doktorske mobilnosti v 2023/2024
Študijski sporazum za študij (Learning Agreement for Studies)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za študij (Guidelines – LA for Studies)
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeships)

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2025 (samo za mobilnosti, ki se bodo začele do vključno 30. 9. 2024).

Prijavo na razpis lahko študenti_ke oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 8. 2024.

Vse informacije se nahajajo v besedilu razpisa, ključne informacije pa so povzete tudi v predstavitvi razpisa.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024
Predstavitev razpisa za Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024
Sklep UL o podaljšanju upravičenega obdobja izvajanja
Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship)
Navodila za izpolnjevanje študijskega sporazuma za praktično usposabljanje (Guidelines – LA for Traineeship)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (349. javni razpis). Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna tukaj.

V okviru razpisa se lahko študentje 1., 2. ali 3. stopnje prijavite za najmanj 3-tedenski do največ 10-tedenski študijski obisk v tujini pri slovenskem profesorju ali raziskovalcu, ki je na seznamu, ki ga vodi Sklad, UL AGRFT pa mora to mobilnost vrednotiti kot del študentovega študijskega programa. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2024.

Študenti prijavo na razpis oddate samostojno. V zvezi s pripravo priznavanja obveznosti in/ali vključitvijo novih profesorjev/raziskovalcev na seznam Sklada se lahko obrnete na pedagoško osebje UL AGRFT.

Odprte so prijave za prosto mobilnost (ang. freemover) v študijskem letu 2024/2025 na Bath Spa University v Veliki Britaniji. Študenti si sami organizirajo svoj program z univerzo gostiteljico in so odgovorni za postopek prijave in plačilo šolnine.

Več informacij je na voljo v brošuri in na spletni strani, prijava pa je možna preko obrazca.

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte (ŠIRP) s finančno spodbudo za mobilnost za študijsko leto 2023/2024.

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 7. 2024, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta na eni od članic zveze EUTOPIA.

Razpisno dokumentacijo in več informacij najdete na spletni strani UL.

Prijave in koordinacijo vodi Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje. Za več informacij se lahko obrnete na is.jl1716131037-inu@1716131037fonre1716131037tni1716131037.

za osebje

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v regijah 13 in 14 ter tretjih državah z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na tujih visokošolskih institucijah v upravičenih državah, to so vse države izven programa Erasmus+ razen tiste, kjer UL izvaja mobilnosti v okviru Erasmus+ Mednarodne kreditne mobilnosti (izvzete so torej vse države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija, Turčija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Ukrajina, Maroko, Rusija, Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Tajvan, Kazahstan, Avstralija, Etiopija, Južna Afrika, Mauritius, Niger, Tanzanija, Uganda, Argentina in Brazilija). Pogoj za izvedbo mobilnosti v tretji državi je sklenjen sporazum s konkretno visokošolsko institucijo.
Na razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz upravičenih držav, ki so aktivni na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih AGRFT povabi z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

Mobilnost je omejena na najmanj 5 zaporednih dni in financirana za največ 30 dni (oz. 60 dni za tiste, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije). Pedagog_inja lahko izvede več mobilnosti (do skupne vsote 30 oz. 60 dni), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost; za vsako mobilnost mora oddati ločeno prijavo.

Prijave na razpis so možne do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 8. 2024.

Predpogoj za prijavo je sklenjen medinstitucionalni sporazum med AGRFT in tujo visokošolsko institucijo.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen sporazum za mobilnost osebja z namenom poučevanja (in usposabljanja), ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v regijah 13 in 14 ter tretjih državah 2023/2024
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje (Staff mobility agreement for teaching)
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje (Staff mobility agreement for teaching and training)

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 10. 2023 do porabe sredstev.

Prijavo na razpis lahko zaposleni na nepedagoških delovnih mestih (plačni skupini H in J) oddajo do porabe sredstev.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na katerikoli visokošolski instituciji ali katerikoli drugi javni ali zasebni organizaciji, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, v državah programa Erasmus+, to so vse države članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 5 dni. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot pred prvim dnem dejavnosti v tujini in/ali 1 dan (oz. 2 dni pri zelenem potovanju) za pot po zadnjem dnevu mobilnosti. Mobilnost se ne sme začeti v petek in ne končati v ponedeljek ter mora potekati strnjeno.

Zaposleni lahko v okviru tega razpisa prejme eno Erasmus+ STT finančno dotacijo, posameznega usposabljanja na isti instituciji v tujini pa se hkrati lahko udeležita največ dva zaposlena z AGRFT.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037. Pogoj za oddajo prijave je že sklenjen Erasmus+ sporazum za mobilnost osebja z namenom usposabljanja, ki se priloži prijavi, in oddaja prijave vsaj 14 dni pred začetkom mobilnosti.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen usposabljanja 2023/2024
Sklep UL o podaljšanju upravičenega obdobja izvajanja
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za usposabljanje (Staff mobility agreement for training)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih strokovnjakov iz tujine na slovenskih visokošolskih zavodih in raziskovalnih organizacijah ter študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (349. javni razpis). Razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna tukaj.

V okviru razpisa je možno prijaviti 1- do 12-mesečna pedagoška in/ali raziskovalna gostovanja slovenskih strokovnjakov, ki že dlje časa (vsaj 1 leto) delujejo v tujini. Vsako gostovanje mora trajati neprekinjeno od 1 do 12 mesecev in se mora pričeti v obdobju od 1. 10. 2023 do vključno 31. 12. 2024. Rok prijave je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2024.

Če bi želeli prijaviti gostovanje, izpolnite prijavnico v priponki (okence »Prijavljamo se na sofinaciranje« in razdelek »2. Podatki o gostujočem strokovnjaku in trajanju gostovanja«) ter jo pošljite na is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037 skupaj z obveznimi prilogami:

 • dokazilo o najvišji pridobljeni izobrazbi za gostujočega strokovnjaka;
 • dokazilo o zaposlitvi gostujočega strokovnjaka v tujini na visokošolski ustanovi oziroma na raziskovalnem inštitutu (če je bil gostujoči strokovnjak zaposlen pri več delodajalcih, predložite dokazila za toliko zaposlitev, da se izkaže ustrezno trajanje zaposlitve za gostujočega strokovnjaka, to je najmanj 12 mesecev); kot ustrezno dokazilo velja sklenjena pogodba o zaposlitvi ali uradno potrdilo delodajalca, iz katerega je jasno razvidno trajanje delovnega razmerja v tujini;
 • lastnoročno podpisana izjava gostujočega strokovnjaka, da ga UL AGRFT prijavi za sofinanciranje po tem javnem razpisu;
 • sklenjen veljaven dogovor z gostujočim strokovnjakom za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju, kot je dogovorjeno; dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilje gostovanja in številko ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno gostovanje.

DOKUMENTI
Prijavnica

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2024.

Prijavitelj_ica lahko mobilnost izvede na tujih visokošolskih institucijah, s katerimi ima AGRFT sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum (seznam zgoraj pod naslovom Erasmus+ in podnaslovom Seznam partnerskih institucij v programu Erasmus+).
Na razpis se lahko prijavijo tudi zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav (vse države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija), ki so aktivni na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki jih AGRFT povabi z namenom opravljanja pedagoške dejavnosti.

Mobilnost je omejena na najmanj 2 zaporedna dneva in financirana za največ 30 dni (oz. 60 dni za tiste, ki potrebujejo daljšo mobilnost za namen habilitacije). Pedagog_inja lahko izvede več mobilnosti (do skupne vsote 30 oz. 60 dni), a na posamezni instituciji le po eno mobilnost; za vsako mobilnost mora oddati ločeno prijavo.

Za prijavo na razpis izpolnite tabelo in jo pošljite mednarodni pisarni na is.jl1716131037-inu.1716131037tfrga1716131037@lano1716131037itanr1716131037etni1716131037 do vključno 31. 10. 2024.

Zaradi digitalizacije postopka prijave, podpisa pogodbe in poročanja na UL morajo imeti vsi kandidati digitalni podpis.

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ mobilnost osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v 2023/2024
Sklep UL o podaljšanju upravičenega obdobja izvajanja
Tabela za prijavo
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje (Staff mobility agreement for teaching)
Sporazum za mobilnost osebja za poučevanje in usposabljanje (Staff mobility agreement for teaching and training)

Pretekli razpisi se nahajajo na strani Razpisi pod naslovom Arhiv razpisov.

Skip to content