ORGANI AKADEMIJE

Komisija za študijske zadeve

Komisijo za študijske zadeve sestavljajo predstojniki oddelkov, predstojnik Centra in prodekani.

Komisija za umetniško, raziskovalno in razvojno dejavnost

Komisijo za umetniško, raziskovalno in razvojno dejavnost sestavljajo predstojniki oddelkov, predstojnik Centra in prodekani.

Habilitacijska komisija

Habilitacijsko komisijo sestavljajo predstojniki oddelkov, predstojnik Centra in prodekani.

Komisija za mednarodno sodelovanje

Komisijo za mednarodno sodelovanje sestavljajo predstojniki oddelkov, predstojnik Centra in prodekani.

Komisija za kakovost

Komisijo za kakovost sestavlja 5 članov, in sicer po en član iz vsakega oddelka, član iz vrst nepedagoških delavcev ter študent.

Komisija za doktorski študij

Komisija deluje v skladu s Pravilnikom o organizaciji in izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje.

UPRAVNI ODBOR AGRFT
Skip to content