Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za štud. leto 2020-2021