VOLITVE ŠS UL AGRFT

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

V ponedeljek, 15. novembra 2021, bodo potekale elektronske volitve članov Študentskega sveta UL AGRFT za š. l. 2021/2022.

Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen na povezavi: https://uni-lj.simplyvoting.com in bo na dan volitev odprt od 9. do 16. ure.

Volilni upravičenci bodo svoj glas lahko oddali elektronsko z uporabo študentske identitete. Priporočamo, da delovanje e-identitete preverite še pred volitvami na spletni strani UL:  https://id.uni-lj.si/index.php?action=userdata&PHPSESSID=rrcmftm8vlmsg9s....

V primeru težav se lahko obrnete na Univerzitetno službo za pomoč uporabnikom: https://id.uni-lj.si/index.php?action=helpdesk&PHPSESSID=rrcmftm8vlmsg9s...

Vsi študenti s statusom so navedeni v volilnem imeniku in imajo zagotovljen dostop do elektronskega sistema Simply Voting na dan volitev. V primeru, da se na dan volitev ugotovi, da študent ni naveden v volilnem imeniku, čeprav je do tega upravičen, študent kontaktira administratorja UL AGRFT na naslov: tajnik@agrft.uni-lj.si, ki preveri status študenta in nemudoma (v času trajanja volitev) posreduje zahtevo za dopolnitev volilnega imenika na UL.