Oddelek za gledališče in radio

Katedra za dramsko igro

Katedra za gledališko petje

Katedra za govor

Katedra za umetniško besedo

Katedra za plesno in gibno izraznost

Katedra za gledališko in radijsko režijo

Katedra za scensko oblikovanje

Strokovni sodelavci