Razpisi

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/2021 (podalj. do 2022)

Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v štud. letu 2021/2022