Razpisi

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/2023

Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v štud. letu 2021/2022

Razpis za vpis v prvostopenjske študijske programe za štud. leto 2022-2023

Razpis za vpis v drugostopenjske mag. štud. programe za štud. leto 2022-2023

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2022/23