Razpisi

Naknadni razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za štud. leto 2020-2021

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za štud. leto 2020-2021

Razpis za vpis v prvostopenjske študijske programe za štud. leto 2020-2021

Razpis za vpis v doktorske študijske programe za štud. leto 2020-2021

Razpis tem za Prešernove nagrade za leto 2019/2020