Razpisi

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/2021

Razpis za vpis v prvostopenjske študijske programe za štud. leto 2021-2022

Razpis za vpis v doktorske študijske programe za štud. leto 2021-2022

Razpis tem za Prešernove nagrade za leto 2020/2021