Tretja stopnja

Študiji scenskih umetnosti (Humanistika in družboslovje)

Študijski program traja 4 leta (240 ECTS) in omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na področju Študijev scenskih umetnosti, ki ga koordinira AGRFT v okviru skupnega interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev, teoretikov, piscev in kritikov ter pedagoških delavcev s področja scenskih umetnosti. Študij spodbuja uporabo sodobnih teoretskih prijemov in odpiranje novih raziskovalnih tem na področju zgodovine in teorije scenskih umetnosti. Več informacij o študiju lahko dobite v Referatu za študijske in študentske zadeve UL AGRFT in na spodnji povezavi (predstavitev skupnega študijskega programa na spletni strani UL FF).

Povezave

Predstavitveni zbornik študijskega programa Humanistika in družboslovje 2022/2023