Tretja stopnja

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje traja 4 leta (240 ECTS) in omogoča pridobitev znanstvenega naziva doktor/doktorica znanosti. V okviru programa AGRFT koordinira dve področji:

Študiji scenskih umetnosti

Doktorski študij na področju Študiji scenskih umetnosti pomeni nadaljevanje in poglobitev drugostopenjskega študija Dramaturgija in scenske umetnosti. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev, teoretikov, piscev in kritikov ter pedagoških delavcev s področja scenskih umetnosti. Področje študijev scenskih umetnosti ponuja možnost sodobnega študijskega in raziskovalnega pristopa tako k tradicionalnim dramskogledališkim in dramskoteoretskim ter gledališkozgodovinskim in gledališkoteoretskim temam kot tudi k novim teoretskim poljem, ki jih odpirajo t. i. »performing arts studies«. Med njimi so v ospredju koncepti performativnosti v širšem in reprezentacije v ožjem smislu, politike produkcije in recepcije v scenskih umetnostih, estetike performativnega in performansa, analize predstave in njenih strukturnih elementov,
raziskave antropoloških problemov in medkulturnih križanj v sodobnih scenskih praksah, študiji konkretnih primerov sodobnih (slovenskih in tujih) scenskih praks, njihovega dokumentiranja in zgodovinjenja ipd. Doktorski študij je usmerjen tudi v odkrivanje novih socialnih, družbenih in tehnoloških povezav v sodobnih scenskih umetnostih, kar dosega z metodološkim kombiniranjem različnih družboslovnih in humanističnih disciplin.

Filmski in televizijski študiji

Doktorski študij na področju Filmski in televizijski študiji je zasnovan kot nadgradnja in poglobitev drugostopenjskega študija Filmski in televizijski študiji. Njegov cilj je izobraževanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov, raziskovalcev, teoretikov, piscev in kritikov ter pedagoških delavcev na področju filmskih in televizijskih študijev. Doktorski študij na področju Filmski in televizijski študiji oblikuje vrhunske strokovnjake, usposobljene za mednarodno primerljivo delovanje na tem področju, v ospredje postavlja vprašanja recepcije, estetike, psihologije, sociologije, ekonomije in politike s posebnim poudarkom na dokumentiranju in zgodovinjenju sodobnega (zlasti domačega) filmskega in televizijskega prostora, čedalje pomembnejše pa postaja tudi kritično raziskovanje povezav med avdiovizualnimi mediji in novimi tehnologijami, zlasti eksplozivno rastočih novih sistemov distribucije in prikazovanja avdio-vizualnih vsebin na tradicionalnih in novih nosilcih. Doktorski študij je usmerjen tudi v premoščanje vrzeli med teorijo in prakso, kar dosega z metodološkim kombiniranjem klasičnih in najnovejših teorij filma in televizije, humanističnih in družboslovnih disciplin z neposrednim uvidom v ustvarjalne procese na področju filma in televizije.

Predstavitveni zbornik študijskega programa Humanistika in družboslovje 2023/2024

Cenik UL

Skip to content