Sodobno slovensko in večjezično gledališče na Koroškem

V četrtek, 4. 5. 2023, ob 13. uri vabljeni na gostujoče predavanje Sodobno slovensko in večjezično gledališče na Koroškem našega kolega prof. dr. Andreasa Lebna z Univerze v Gradcu, ki bo potekalo v Predavalnici AV1 v prvem nadstropju AGRFT na Aškerčevi 5.

Gledališče sodi med najvidnejše in najbolj gledane kulturne dejavnosti slovenske manjšine na Koroškem. Gre za razplasteno in razvejeno področje, ki sega od otroškega, mladinskega in lutkovnega gledališča do dramskih, koreografskih in drugih produkcij skupin, kot so to na primer teatr trotamora, teater.šentjanž_st.johann in Teater Rampa. Vsa ta dejavnost, ki zaobjema razen slovenskih tudi dvo- ali večjezične in nemške predstave, gostovanja in festivale, je dandanes del vse bolj raznolike koroške gledališke scene. Čedalje več gledališčnic in gledališčnikov, ki prihajajo iz manjšinskega ali slovenskega okolja – naj gre za igralstvo, režijo, scenografijo, ples ali glasbo – sodeluje z neinstitucionalnimi in institucionalnimi gledališči v ožji in širši regiji, pri televizijskih in filmskih produkcijah, formirale pa so se tudi skupine kot na primer Theater KukuKK – Kunst und Kultur Kärnten/Koroška, ki omogočajo nove oblike sodelovanja. Kako je prišlo do tega razmaha? Ali se koroška gledališka scena mogoče razvija v smeri modelne regije za dvo- in večjezično gledališče? In kaj to pomeni za slovensko manjšino?

Andrej (Andreas) Leben je profesor za slovensko literaturo in kulturne vede na Oddelku za slavistiko Univerze v Gradcu. Njegova raziskovalna področja so mdr. slovenska literatura in gledališče v Avstriji, avtobiografsko pisanje, literarna večjezičnost in vprašanja kulturnega in prevajalskega transferja. Je avtor monografije Med tradicijo in inovacijo. Sodobno gledališče koroških Slovencev (Drava 2004) ter drugih razprav o koroškem slovenskem gledališkem in dramskem ustvarjanju. V sklopu projekta »Dvojezična literarna praksa na Koroškem po ukinitvi revije mladje (1991) in njen položaj v nadregionalnem interakcijskem literarnem prostoru« je souredil tematski zbornik Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu (ZRC SAZU 2020), skupaj s projektnimi sodelavci pa je objavil monografijo Überregional, mehrsprachig, vernetzt: Die Literatur der Kärntner SlowenInnen im Wandel (Präsens 2021).

Skip to content