VODSTVO

Dekanja
red. prof. mag. Žanina Mirčevska

Prodekan za raziskovalno in umetniško dejavnost
red. prof. Tomaž Gubenšek

Prodekan za študijske zadeve
red. prof. Miran Zupanič

Prodekanja študentka
Ula Talija Pollak

Tajnik akademije
Alenka Burger, univ. dipl. prav.

Kontakt

is.jl1708712062-inu.1708712062tfrga1708712062@tana1708712062ked1708712062

+386 1 251 04 12 

Skip to content