VODSTVO

Dekan
red. prof. Tomaž Gubenšek

Prodekanja za raziskovalno in umetniško dejavnost
red. prof. mag. Žanina Mirčevska

Prodekan za študijske zadeve
red. prof. dr. Tomaž Toporišič

Prodekan študent
Bor Ravbar

Tajnik akademije
Alenka Burger, univ. dipl. prav.

Kontakt

is.jl1695915442-inu.1695915442tfrga1695915442@tana1695915442ked1695915442

+386 1 251 04 12 

Skip to content