ZAUPNE OSEBE in PSIHOSOCIALNA SVETOVALNICA

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja.

Zavezujemo se, da bomo na akademiji dejavno zagotavljali prostor medsebojnega spoštovanja, varovanja dostojanstva, medsebojnega zaupanja in sprejemanja raznolikosti.

V primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja, diskriminacije na podlagi spola, spolne usmerjenosti, oviranosti, zlorabe pozicije moči oz. drugih osebnih okoliščin se lahko obrnete na zaupne osebe. Zaupne osebe so institut, ki smo ga vzpostavili na akademiji in nanje se lahko obrnejo pedagoški in strokovni delavci in delavke ter študentke in študentje. Naloge zaupnih oseb so:

 • zagotoviti varen prostor in prisluhniti,
 • informirati o možnostih in postopkih,
 • svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

Zaupne osebe na akademiji so:

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene je namenjena vsem, ki se soočate z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija, …), ob katerih se vam porajajo:

 • (vsakdanja) vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom,
 • stiske, neprijetna doživljanja,
 • želje po razmisleku o nadaljnjih korakih (povezanih s konkretnim problemom, ali v življenju na sploh, osamosvajanju, partnerstvu itd.),
 • potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami,
 • težave pri doseganje ciljev, problemi z  motivacijo, ipd. in bi si želeli nekaj narediti s tem,
 • želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov (partnerskih, odnosov z avtoritetami, starši, …), asertivnosti, …, opolnomočenju LGBTIQA+ …

V psihosocialno svetovalnico ste vabljeni tudi študentje/ke, ki bi si želeli z nekom razmišljati o različnih pogledih, vprašanjih, dilemah, nejasnostih glede (bodočega) profesionalnega dela ali vprašanjih, ki se vam pojavljajo tekom prakse, obiskov, soočanj … z uporabniki in institucijami (supervizija, koučing).

Namenjena pa je tudi vsem, ki ste zgolj radovedni, ali pa bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju …

Kje in kdaj?

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene deluje na štirih lokacijah:

 • Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16 (ob torkih 10.30-12.30) – v sobi 405,
 • Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5 (ob četrtkih 12.00-14.00) – v družabnem prostoru v 4. nadstropju,
 • Fakulteta za matematiko in fiziko,  Jadranska c.21 (ob torkih 13.00-15.00) – v sobi 519,
 • Akademija za gledališče radio, film in televizijo, Trubarjeva 3 (ure po dogovoru) – v sobi 508.

Ure svetovalnice so v posameznih primerih drugačne, zato jih, prosimo, predhodno preverite! V izjemnih primerih, če je otežen ali onemogočen dostop »v živo«, če zbolite… se lahko dogovorite za svetovanje na daljavo.

Svetovanje lahko poteka v različnih jezikih (v slovenščini, angleščini, hrvaščini, srbščini, bosanščini, nemščini, švedščini).

Praviloma izberete tisto lokacijo, ki vam je bližja in tisto svetovalko, s katero niste v nekem drugem odnosu (študijskem, sorodstvenem, poznanstvo…).

Kdo smo?

Na Pedagoški fakulteti se lahko obrnete na svetovalke/ce: Matej Vajda (moc.l1701751607iamg@1701751607adjav1701751607m1701751607), Alenka Kobolt  (is.se1701751607nra.t1701751607seug@1701751607tlobo1701751607k.akn1701751607ela1701751607), Julija Pelc (moc.l1701751607iamg@1701751607clep.1701751607ajilu1701751607j1701751607), Brina Ornik (moc.l1701751607iamg@1701751607kinro1701751607eanir1701751607b1701751607), Maja Majcen (is.ij1701751607amzid1701751607alm@n1701751607ecjam1701751607.ajam1701751607), Mojca Šeme (is.jl1701751607-inu.1701751607dsf@e1701751607mes.a1701751607cjom1701751607), Tadeja Kodele (is.jl1701751607-inu.1701751607dsf@e1701751607ledok1701751607.ajed1701751607at1701751607) in Nina Mešl is.jl1701751607-inu.1701751607dsf@l1701751607sem.a1701751607nin1701751607)

Na Zdravstveni fakulteti se lahko obrnete na svetovalke: Anja Gruden (is.jl1701751607-inu.1701751607fep@n1701751607edurg1701751607.ajna1701751607), Tatjana Verbnik Dobnikar (is.se1701751607nra.t1701751607seug@1701751607rakin1701751607bod.a1701751607najta1701751607t1701751607) in Alenka Kobolt  (is.se1701751607nra.t1701751607seug@1701751607tlobo1701751607k.akn1701751607ela1701751607).

Na Fakulteti za matematiko in fiziko se lahko obrnete na svetovalke/ce: Mija M. Klemenčič Rozman (is.jl1701751607-inu.1701751607fep@c1701751607icnem1701751607elk.a1701751607jim1701751607), Jana Rapuš Pavel (is.jl1701751607-inu.1701751607fep@l1701751607evap.1701751607anaj1701751607), Minea Rutar (moc.l1701751607iamg@1701751607ratur1701751607.aeni1701751607m1701751607) in Tina Zupančič (moc.l1701751607iamg@1701751607801an1701751607it1701751607).

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo so centralni prostori svetovalnice in tam svetujejo skoraj vse zgoraj naštete svetovalke in svetovalci.

Ker smo usposobljeni na področju različnih specialističnih, svetovalnih in (psiho)terapevtskih šol in imamo raznovrstne izkušnje pri nudenju psihosocialne pomoči, zagotavljamo, da bomo lahko ustrezno pokrivali širok spekter pristopov in intervenc, ki jih študentke/je v različnih življenjskih situacijah in kontekstih potrebujete in hkrati znali prepoznati situacije, ko je nekoga potrebno usmeriti k drugim strokovnim profilom.

Vendar naj poudarimo še enkrat: psihosocialna svetovalnica je namenjena tudi povsem vsakodnevnim, »običajnim« vprašanjem, razmislekom. V njej boste lahko to naredili neobremenjeno, v miru, s strokovnjakom, ki se bo v tistem času resnično posvetil le vam. Pri tem vam zagotavljamo anonimnost, diskretnost in zaupnost (torej bo vse, o čemer boste spregovorili v svetovalnici, ostalo le med vama s strokovnjakom)!

Kako priti?

Napišete mail tistemu, h kateremu želite priti in se tako dogovorite za termin, ki obema ustreza. Ali enostavno pridete, ko svetovalnica deluje (kar je manj priporočljivo, saj svetovalec/ka pogosto ni prost/a. Se bosta pa dogovorila vsaj za prosti termin). Če slučajno ne morete priti na dogovorjeni termin, vas prosimo, da sporočite svojo odsotnost vsaj nekaj dni prej, da lahko prosti termin izkoristi nekdo drug!

Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaprtja fakultete/akademije ne morete priti na svetovanje, se lahko s svetovalci dogovorite za svetovanje preko Skypea, Zooma ali podobnih orodij.  Po dogovoru svetovalke in svetovalci svetujejo tudi na drugih lokacijahProsimo pa vas, da se za predvideni termin, način poteka svetovanja in pogoje predhodno dogovorite preko maila!

vodja svetovalnice: dr. Tomaž Vec, spec. psih. svet.

Če je vaša stiska zelo huda, se obrnite na nujno medicinsko pomoč na 112 ali na Enoto za krizne intervencije v Ljubljani, Grablovičeva  44a, telefon: (01)5874 922 ali na Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Njegoševa 4, Ljubljana, telefon: (01) 4750 685.

Skip to content