ODDELEK ZA FILM IN TELEVIZIJO

Oddelek organizira in izvaja predavanja, seminarje, vaje ter praktično usposabljanje za študente filmske in televizijske režije, montaže, snemanja, scenaristike in produkcije. Vsak študent letno posname en kratki film, dve kratki televizijski oddaji ter vrsto študijskih vaj iz kamere, montaže in režije. Pri praktični izvedbi študijskih filmov in oddaj oddelek tesno sodeluje s Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS, s Televizijo Slovenija in drugimi ustanovami.

Predstojnik oddelka

red. prof. mag. Marko Naberšnik
Tel.: +386 1 251 04 12

KATEDRA ZA FILMSKO REŽIJO
Predstojnik katedre

red. prof. Miran Zupanič
Tel.: 01 251 04 12

Člani katedre
KATEDRA ZA TELEVIZIJSKO REŽIJO
KATEDRA ZA FILMSKE IN TELEVIZIJSKE ŠTUDIJE
Predstojnica katedre

doc. dr. Polona Petek
Tel.: 01 251 04 12

Članici katedre
KATEDRA ZA MONTAŽO
Predstojnik katedre

doc. mag. Stanko Kostanjevec
Tel.: 01 251 04 12

Član katedre
KATEDRA ZA KAMERO
Predstojnik katedre

izr. prof. Simon Tanšek

Tel.: 01 251 04 12

Član katedre
KATEDRA ZA SCENARISTIKO
Predstojnik katedre

red. prof. mag. Miroslav Mandić
Tel.: 01 251 04 12

Član katedre
KATEDRA ZA PRODUKCIJO
 
Strokovni sodelavci
KATEDRA ZA ZVOK

Predstojnik katedre

doc. Miha Jaramaz

Tel.: 01 251 04 12

Član katedre