CENTER ZA TEATROLOGIJO IN FILMOLOGIJO

Center za teatrologijo in filmologijo zbira, posreduje informacije in varuje arhivsko  ter dokumentarno gradivo s področja gledališča, radia, filma in televizije ter opravlja tudi strokovno, razvojno in raziskovalno delo. Študentom in drugim uporabnikom so v okviru centra na voljo specializirana knjižnica, arhivsko in dokumentarno gradivo s področja gledališča in filma ter videoteka.

Center za teatrologijo in filmologijo – CTF je leta 1945 (takrat še kot Odsek za dokumentacijo) ustanovil prof. Filip Kumbatovič – Kalan, ki je  vzpostavil tudi smernice Centra, gledališki arhiv pa je bil ustanovljen še v partizanih, v Črnomlju. Poleg prof. Kumbatoviča sta na razvoj Centra vplivala in pustila poseben pečat tudi prof. dr. Marko Marin in prof. dr. Barbara Sušec Michieli.

Predstojnik Centra

prof. dr. Aldo Milohnić

 
Kontakt

E-naslov: is.jl1713867910-inu.1713867910tfrga1713867910@ceja1713867910b.ana1713867910job1713867910
Tel.: 01 251 04 12

Zaposleni

Bojana Bajec, vodja knjižnice
Silva Bandelj, samostojna knjižničarka

Urnik knjižnice

Izposoja:
ponedeljek, torek, sreda in petek: 10.00–13.30
četrtek: zaprto

Knjižnica AGRFT je specialna visokošolska knjižnica za področja gledališča, radia, filma in televizije in njeno poslanstvo je zbiranje, obdelava in hranjenje gradiva za našteta umetnostna področja. Knjižnica je bila ustanovljena hkrati z akademijo in je od leta 1994 vključena v COBISS.

Pogoji izposoje so navedeni v Pravilniku Centra za teatrologijo in filmologijo.

Uporabniki knjižnice imajo dostop do spleta, lahko pa uporabljajo tudi priročno zbirko ter listajo po revijah in gledaliških listih. Knjižnica svojim članom omogoča tudi oddaljen dostop do podatkovnih zbirk NUK, IZUM in CTK.

Knjižnično gradivo

V knjižnici so na razpolago knjižno gradivo ter tipkopisi, videotečno in fonotečno gradivo je na voljo v filmski dokumentaciji, ikonoteka  in preostalo gradivo pa v gledališki dokumentaciji.

Knjige

Knjižnica hrani obsežni fond strokovne literature, dramska dela v originalih in prevodih, fond pa sproti dopolnjuje tudi s knjigami, ki so v posredni povezavi z dejavnostjo akademije in ki jih študenti potrebujejo pri svojem študiju (psihologija, filozofija, glasba …).

Serijske publikacije

Knjižnica je bogato založena s strokovnimi revijami, predvsem s področij filma in gledališča. Njihov popis in obseg sta razvidna iz urejenega kataloga.

Diplomska dela

Knjižnica hrani diplomska dela diplomantov akademije in jih vpisuje v COBISS od leta 1996. Diplomska dela, nastala pred tem letom, se hranijo v arhivu. Izposoja diplomskih del ni mogoča razen s pisnim dovoljenjem avtorja.

Gledališki listi

Knjižnica zbira gledališke liste že od svoje ustanovitve in tako hrani dokaj popolno zbirko gledaliških listov institucionalnih gledališč (SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor, SLG Celje, SSG Trst, MGL Ljubljana, Prešernovo gledališče Kranj, PDG Nova Gorica, SMG Ljubljana), obeh opernih hiš ter nekaterih amaterskih gledališč. Gledaliških listov knjižnica ne izposoja, mogoče jih je brati samo v čitalnici.

Tipkopisi

Knjižnica hrani tudi tipkopise, nekateri novejši so že v elektronski obliki.

PRIVIR (Pregled internetnih virov) ponuja zbrane vire, povezave in kratek opis prosto dostopnega študijskega gradiva na področju gledališča, radia, filma in televizije. PRIVIR občasno dopolnjujemo z novimi uporabnimi viri, ki jih zaznamo sami ali nam jih predlagajo naši uporabniki.

V verziji PRIVIR 2 je zbranih največ koristnih virov, novejše verzije pa bodo vsebovale dodatne informacije o virih, ki smo jih pridobili v novejšem času. 

PRIVIR 3

PRIVIR 2

PRIVIR 1

Spletni filmski in gledališki katalog eKUMBA

Avtorska skupina, Simona Ješelnik, Tanja Premk Grum, Martin Srebotnjak in Barbara Sušec Michieli, je 2004 izdelala spletni gledališki in filmski katalog eKumba. Katalog smo poimenovali po Flipu Kalanu Kumbatoviču, ustanovitelju akademije. V prvi vrsti smo potrebovali spletno arhivsko orodje za digitalno hrambo in dostopnost arhivskega in dokumentarnega gradiva CTF UL AGRFT.

http://kumba.agrft.uni-lj.si/ZAC/index.asp

 
E-razstava Partizansko gledališče

CTF je 2012 izvedel projekt digitalizacije arhivske zbirke Partizansko gledališče. Glavnina materiala za razstavo je izbor dokumentacije in negativov iz lastne zbirke (1943—1945), ki smo jo dopolnili z negativi iz zbirke v lasti Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Za celovitejši prikaz, pa smo ji dodali tudi druga AV gradiva. Projekt je nastal v okviru raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave in v sodelovanju avtorske skupine: Simona Ješelnik, Andreja Cafuta, dr. Blaž Lukan, Zaš Brezar (oblikovalec) in Miha Grum.

https://partizanskogledalisce.agrft.uni-lj.si/

 
Razstava AGRFT 70 – zavezani tradiciji in mladosti

Stalna razstava je nastala ob 70 letnici AGRFT (2016) in se razrašča v prispodobi jablane po sedmih nadstropjih akademijskih prostorov na Trubarjevi ulici 3. Ob sprehodu si lahko ogledamo prerez delovanja akademije, pretakanje različnih dogodkov, tudi sago o prostorski stiski ter ljudeh od korenin do sadov. Razstavo so pripravili: avtorica razstave Simona Ješelnik, urednik 3. nadstropja FTV Miha Grum, lektorica Bojana Bajec in oblikovalec Luka Kravanja. Ob tem je CTF izdal še programsko knjižico s priložnostnimi nagovori k jubileju.

SEZNAMI ŠTUDIJSKE LITERATURE ZA PROGRAME, KI JIH IZVAJA UL AGRFT

Študentom vseh treh stopenj so na voljo seznami študijske literature za študijske programe, ki jih izvaja UL AGRFT. Sezname smo uredili po študijskih programih, znotraj njih pa po posameznih predmetih.
Pri skoraj vseh bibliografskih enotah so navedene evidenčne številke v COBISS-u (COBISS ID), kar pomeni, da je ta študijska literatura dostopna v knjižnici CTF. V primeru, da je bibliografska enota objavljena le v digitalni obliki, je ob njej navedena povezava do internetne objave. V nekaterih primerih, ko je bibliografska enota objavljena le v tiskani obliki, ob njej pa ni navedena COBISS ID, je navedena beseda »naročeno«. To pomeni, da je bibliografska enota naročena in ko bo prispela v knjižnico, bo v seznamu na tem mestu navedena njena COBISS ID (ker je večina teh enot že zdaj dostopnih v drugih knjižnicah UL, si jih študenti AGRFT v vmesnem času lahko izposodijo v teh knjižnicah, do katerih imajo kot študenti UL brezplačen dostop).

Sezname bomo torej sproti osveževali s pridobljenimi, trenutno še manjkajočimi bibliografskimi enotami. Prav tako bomo sezname popravljali in dopolnjevali, ko jih bodo v prihodnjih postopkih reakreditacij nosilci predmetov spreminjali ali dopolnjevali. V primeru, da opazite morebitne napake v seznamih študijske literature, bomo hvaležni, če nam jih boste sporočili – ob obisku knjižnice, po telefonu (01 251 04 12 – knjižnica) ali po elektronski pošti is.jl1713867910-inu.1713867910tfrga1713867910@acin1713867910zijnk1713867910.

Skip to content