ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Vprašanje prihodnosti šole

žival_človek_stroj

Pedagoški inštitut in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani vabita na umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ: Vprašanje prihodnosti šole

V petek, 21. aprila 2023, ob 18. uri vas vabimo v Veliko gledališko dvorano Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Aškerčeva 5, Ljubljana, na umetniško-znanstveni eksperiment ŽIVAL-ČLOVEK-STROJ, v katerem se bosta na nepredvidljiv način srečali znanost in umetnost. V običajno razpravo raziskovalk in raziskovalcev o vprašanjih sodobnega izobraževanja in človekove razpetosti med živali in stroje bodo neposredno vstopile umetniške intervencije in interpretacije ter odprle dilemo: Čigavi vse sta lahko misel in vednost ter na katere omejitve trčimo, kadar ostajamo v okviru zgolj ene ali druge?

Zdi se, da je za razumevanje razmerij med človekom, živaljo in strojem ter vlogo človekove formacije relevanten prav pogled, ki preči znanstvene in umetniške prakse, saj širi prostor njihovih možnih artikulacij. V vsakdanjem življenju nas morda bolj kot druga živa bitja obkrožajo aparati in stroji. In medtem ko lahko slednje v nedogled izumljamo in izpopolnjujemo, ostajajo naša telesa ista. Ideje transhumanizma, ki pravijo, da je človeka mogoče izpopolnjevati s tehničnimi in znanstvenimi sredstvi onkraj omejitev, ki jih začrtuje njegovo živalsko poreklo, utelešajo ta pogled in nakazujejo prelomne spremembe. Človek se ne definira več (le) v razliki do živali, temveč vse bolj v razliki do strojev in njihovih skorajda nezamejenih zmožnosti.

Tokratni umetniško-znanstveni eksperiment bo skušal te premestitve in spremembe misliti in artikulirati tako z govorjeno besedo, ki je ena izmed običajnih manifestacij znanstvene vednosti, kot tudi z izpostavitvijo fizične prezence govora kot glasu in giba v prostoru, ki sta značilna za umetniško prakso.

Hkrati pa ta eksperiment odpira prostor za razumevanje ter izkušnjo vednosti in umetnosti kot enako pomembnih dimenzij pri formaciji človeka, značilni za neohumanistično tradicijo, ki je v nasprotju z danes prevladujočo utilitaristično opredelitvijo izobraževanja. Ta vidi umetniško oziroma estetsko komponento vednosti kot manj uporabno in pogosto odvečno pri uresničevanju ciljev izobraževanja, podrejenega predvsem ekonomskim interesom.

Nastopajoči

Igor Bijuklič, Pedagoški inštitut

Mojca Kumerdej, pisateljica in publicistka

Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta, UL

Primož Turk, Fakulteta za humanistične študije, UP

Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut

Študenti in študentke AGRFT in FDV:

Julija Urban

Katka Franja Slosar

Anina Božiček

Urban Brenčič

Jure Šimonka

Neža Dvorščak

Jakob Podjavoršek

Aleksandar Jovanovski

Nejc Kravos

Peter Podgoršek

Nace Korošeck

Marko Rafolt

Filip Žunić

Snemanje: Rok Nagode

Tehnično vodenje, oblikovanje luči: Domen Lušin

Dogodek je nastal v sodelovanju Pedagoškega inštituta in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev. Humanistika, to si ti! : Človek, žival 22/23.

Zasnova dogodka PI:

Sabina Autor

Igor Bijuklič

Valerija Vendramin

Janja Žmavc

UL AGRFT:

Tomaž Gubenšek

Nina Žavbi

Skip to content