RAZPISI

13. 9. 2021
Iz univerzitetne službe za mednarodno sodelovanje so nas obvestili, da še vedno sprejemajo prijave kandidatov na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/2021 (z upravičenim obdobjem izvedbe do 30. septembra 2022).

Študente, ki se niste prijavili na razpis za Erasmus+ prakse v letu 2021, pa  v prihodnjih mesecih želite oditi na prakso v tujino, vabimo k prijavi.

Posebnega roka za oddajo prijav na ta razpis ni, saj bo razpis odprt do porabe sredstev, zato tudi prijava v VIS-u ni mogoča.

Postopek za prijavo na ta razpis je sledeč:

 • preberete razpis (gl. priponko),
 • ko se s potencialnim delodajalcem dogovorite za točen termin in obseg (vsebino) dela, izpolnite 1) prijavnico, napišete 2) kratko motivacijsko pismo, v katerem zapišete svoje cilje in namen praktičnega usposabljanja, izpolnite dokument 3) Učna pogodba/Learning Agreement for Traineeship (obrazec in navodila sta dostopna tukaj) ter vse dokumente vključno z 4) dokazilom o zadostnem znanju izbranega tujega jezika (tistega, v katerem bo potekalo praktično usposabljanje)  pošljete (v skenirani) obliki na naslov is.jl1670142328-inu.1670142328tfrga1670142328@ajok1670142328ram.a1670142328jrad1670142328 (Ime in priimek – Prijava na naknadni Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje),
 • po pregledu dokumentacije mednarodna služba AGRFT poskrbi za podpis učne pogodbe in vam dokument vrne, da ga posredujete v podpis še potenacialnemu delodajalcu, vašo prijavo pa posreduje naprej univerzitetni mednarodni službi, kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave, kamor boste oddali še prijavo za Erasmus štipendijo (navodila za to oddajo boste dobili naknadno).

6. 12. 2021 in 6. 9. 2022

Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse  v štud. letu 2021/2022.

——————————————————————-

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi. Več o razpisu gl. priponko.

——————————————————————-

Ker je razpis odprt do porabe sredstev, roka za prijavo ni. Študent se na ta razpis prijavi tako, da izpolni  e-prijavo v VIS-u (zavihek Mednarodne izmenjave), prijavo shrani na računalnik in jo skupaj z ostalimi dokumenti (gl. spodaj) pošlje na naslov is.jl1670142328-inu.1670142328tfrga1670142328@ajok1670142328ram.a1670142328jrad1670142328 (Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost dr. študentov z namenom študija in/ali prakse).

Prijavi je treba priložiti še:

 • za študijsko izmenjavo: plan raziskovanja, ki ga predhodno potrdi mentor, ter učno pogodbo/Learning Agreement for Studies (obrazca in navodila sta dostopna tukaj)
 • za prakso: učno pogodbo/Learning Agreement for Traineeship  (obrazca in navodila sta dostopna tukaj) ter izjavo mentorja, da soglaša z vsebino prakse, opredeljeno v učni pogodbi.

Po pregledu dokumentacije mednarodna služba AGRFT poskrbi za podpis učne pogodbe in vam dokument vrne, da ga posredujete v podpis še na izbrano institucijo, vašo prijavo pa po prejemu podpisane učne pogodbe z vseh deležnikov posreduje naprej univerzitetni mednarodni službi, kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč.

Vabljeni k prijavam in na konzultacije (zanje mi pišite na moj e-naslov ali me pokličite).

Darja Markoja, Mednarodna pisarna UL AGRFT

5. 4. 2022
Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Prijavo na razpis lahko študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023. Več o pogojih za kandidiranje na razpisu gl. razpisno besedilo v priponki.

Postopek za prijavo na ta razpis je sledeč:

 • preberete razpis (gl. priponko),
 • ko se s potencialnim delodajalcem dogovorite za točen termin in obseg (vsebino) dela, izpolnite in podpišete dokument 1) Učna pogodba/Learning Agreement for Traineeship (obrazec in navodila sta dostopna v priponki) ter ga po e-pošti posredujete v pregled in podpis mednarodni pisarni AGRFT; ko vam ta vrne podpisano učno pogodbo, jo posredujete v podpis še delodajalcu in nato:
  • izpolnite 2) prijavni obrazec in 3) dokument Prijave članic,
  • napišete 4) kratko motivacijsko pismo, v katerem zapišete svoje cilje in namen praktičnega usposabljanja (za navodila gl. razpisno besedilo),
  • priložite 5) potrdilo o vpisu (ki ne sme biti starejše od dveh tednov) ter
  • vseh pet navedenih dokumentov pošljete na naslov is.jl1670142328-inu.1670142328tfrga1670142328@ajok1670142328ram.a1670142328jrad1670142328 (Zadeva: Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje 2022/2023).
  • POMEMBNO: prijavitelje prosimo, da upoštevajo naknadno sprejeto odločitev na UL, da se financiranje praktičnega usposabljanja iz tega razpisa omeji na največ 5 mesecev na študenta in na eno mobilnost na študenta (bodisi izmenjavo bodisi praktično usposabljanje).

Mednarodna pisarna AGRFT bo vaše prijavne dokumente posredovala naprej univerzitetni mednarodni službi (dokumentacijo je mogoče oddati na UL le enkrat tedensko ob petkih), kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave, kamor boste oddali še prijavo za Erasmus Sporazum o nepovratnih sredstvih, ki ga boste sklenili z UL (navodila za to oddajo vam bodo posredovali z UL).

INFORMATIVNI DAN

Mednarodna pisarna v zvezi z razpisom organizira informativni dan, ki bo v petek, 8. aprila 2022, ob 8. uri v okolju Zoom. Na informativni dan se je treba prijaviti najpozneje do četrtka, 7. aprila, na naslov is.jl1670142328-inu.1670142328tfrga1670142328@ajok1670142328ram.a1670142328jrad1670142328; povezavo boste prejeli v petek pred dogodkom.

Vabljeni k prijavam in na informativni dan.

Darja Markoja

Mednarodna pisarna AGRFT

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in DSR SCENARISTI razpisujeta

 • GROSSMANNOVO NAGRADO 2022

Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.
Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 14. 12. 2022 na naslov:
UL AGRFT
»Grossmannova nagrada«
Trubarjeva 3
1000 Ljubljana

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.
Vsak študent lahko na natečaj prijavi samo en scenarij.
Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.
Žirija bo nagradila največ dva scenarija in zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kvaliteto nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.
Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1000 EUR (donator DSR SCENARISTI), avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 600 EUR. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2022.
Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.
Priporočamo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi z orodji, namenjenimi pisanju scenarijev (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx).

 • GROSSMANNOVO PRIZNANJE 2022

Na natečaju lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol z izvirnimi sinopsisi oziroma zgodbami za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo (trajanja do 15 minut) na poljubno temo, vendar ne daljšimi od 3000 znakov.
Štirje izvodi kratkih zgodb, na katerih naj bodo navedeni ime in priimek avtorja, razred ter naziv in naslov šole ter e-poštni naslov avtorja, morajo biti poslani najkasneje do 14. 12. 2022 na naslov:
UL AGRFT
»Grossmannovo priznanje«
Trubarjeva 3
1000 Ljubljana

Vsak dijak lahko na natečaj prijavi samo en sinopsis oziroma zgodbo.
Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT. Žirija bo izbrala največ tri filmske zgodbe.
Avtorji izbranih najboljših zgodb bodo prejeli knjižno darilo s filmskega področja ter dobili priložnost, da si v živo ogledajo potek resničnega filmskega snemanja. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. 12. 2022.

Kako je nastala Grossmannova nagrada

Bilo je leta 1995, ko smo skupaj sedeli red. prof. Karpo Godina, avstrijski arhitekt Achim Behn in jaz. Achim je želel narediti nekaj dobrega za slovenski film. Odločil se je, da bo akademiji dal na razpolago 10.000 DEM (danes približno 5.000 EUR), kar je bil takrat zelo spodoben znesek. Razmišljali smo, kaj bi storili z denarjem, da bi dosegli kar največji učinek. Hitro smo se zedinili, da bi bilo najbolje spodbuditi čim širši krog mladih k pisanju scenarijev, po katerih bi kasneje študenti na akademiji lahko posneli filme ali televizijske drame. Prav tako smo sklenili, da denarja ne bomo porabili naenkrat, pač pa bomo razpisali nagrado v takšnem znesku, ki bo za študente finančno vabljiva, hkrati pa bo podarjena vsota zadostovala za več let. Skiciral sem osnutek razpisnih pogojev in predlagal, da bi nagrado poimenovali po pionirju slovenskega filma Karolu Grossmannu. Karpo, ki je poznal njegove potomce, je hitro pridobil dovoljenje za uporabo Grossmannovega priimka in tako sva z rahlo tremo prepričala še kolege na akademiji, da gremo v projekt. Z nelagodjem sem opazoval kartonsko škatlo, na kateri je bilo z debelim rdečim flumastrom napisano »Grossmannova nagrada 1995« in je dan za dnem prazna samevala v pisarni filmskega oddelka. Tik pred koncev razpisnega roka pa se je v njej čudežno pojavilo kakšnih 20 do 30 kuvert s scenariji. Prebrali smo jih, izbrali najboljšega in ko smo odprli priloženo kuverto, da bi identificirali avtorja, smo ugotovili, da je to študent arheologije iz Tolmina. Telefoniral sem mu, da ga obvestim o nagradi, njegova mama pa mi je povedala, da ga ni doma. Ko sem ji povedal, da kličem iz Ljubljane in da je sinov scenarij prejel nagrado, je bila zelo zadržana, imel sem vtis, da misli, da gre za potegavščino. Uro kasneje sem nagrajenca le dobil. Njegovo ime je bilo Jan Cvitkovič.
Prvemu razpisu so sledili še drugi, denar za nagrado nam zaenkrat uspeva zagotoviti iz univerzitetnih sredstev in upam, da bo tako ostalo. Kdo ve, kdo vse bo še med nagrajenci in kako uspešna filmska pot ga čaka?

red. prof. Miran Zupanič

Dosedanji nagrajenci

 • 2021

Grossmannova nagrada:
Juca Bonaca in Lana Bregar za scenarij RATRAK-PISTE (prva nagrada)
Peter Bizjak za scenarij ANDREJ GRE PO CIGARETE (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Vito Kočevar Polak (Gimnazija Bežigrad) za scenarij VRAČ
Nika Šmid (Gimnazija Jožeta Plečnika) za scenarij KRITIKA: LEVO OD LIDLA
Julija Nemec (Gimnazija Murska Sobota) za scenarij ANA, KI LJUBI NINO

 • 2020

Grossmannova nagrada:
Kaja Novosel za scenarij ZA NAJU (prva nagrada)
Lana Bregar za scenarij SANTORINIJEVE KARTE (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Ajda Varl (Prva gimnazija Maribor) za scenarij STRUNE VIOLONČELA
Klavdija Košir (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana) za scenarij MICI
Vito Kočevar Polak (Gimnazija Bežigrad) za scenarij PRED NEVIHTO

 • 2019

Grossmannova nagrada:
Peter Bizjak za scenarij KATJA (prva nagrada)
Lev Mastnak Trobentar za scenarij PASJEGLAVEC (druga nagrada)
Silvie Čechova za scenarij RUMENI PAPIRČEK (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Nika Šmid (Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana) za scenarij PAČ-RDEČA KOPALNICA
Aljaž Primožič (Gimnazija Celje-Center) za scenarij GOSPA LESJAK

 • 2018

Grossmannova nagrada:

Jerneju Potočanu za scenarij ŽIVALSKI VRT (prva nagrada)
Anamariji Lukovac za scenarij INŠTRUKTOR VOŽNJE (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Hana Bujanović Kokot (Gimnazija Kranj) za kratko zgodbo/sinopsis POLJUB NA ČELO

 • 2017

Grossmannova nagrada:
Áron Horváth za scenarij IZLET (prva nagrada)
Tamara Babić za scenarij COUGAR (druga nagrada)

Varja Hrvatin za scenarij SVET NA DRUGI STRANI (posebna omemba)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Neža Dvorščak (Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana) za kratko zgodbo/sinopsis HODI Z VETROM

Nina Petek (Srednja zdravstvena šola Celje) za kratko zgodbo/scenarij SENCA (posebna omemba)

 • 2016

Grossmannova nagrada:
Iza Strehar za scenarij NAGLE ODLOČITVE (prva nagrada)
Tamara Babić za scenarij CLAIRE DE LUNE (druga nagrada)

Miha Likar za scenarij PRVA (posebna omemba)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Lana Bregar (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo) za kratko zgodbo BELE KOPALKE

 • 2015

Grossmannova nagrada:
Iza Strehar za scenarij GAGANJE (prva nagrada)
Olga Joanna Michalik za scenarij NOTRANJE BARVE (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Lana Bregar (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo) za kratko zgodbo MAMA
Benjamin Zajc (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra) za kratko zgodbo V ČRNI LUKNJI

 • 2014

Grossmannova nagrada:
Rene Maurin za scenarij Vizavi (prva nagrada)
Iza Strehar za scenarij Dekle, ki je sedelo na stopnicah, ki vodijo v podhod (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Laura Pust (Gimnazija Novo mesto) za kratko zgodbo Jaz sem vaza (prva nagrada)

 • 2013

Grossmannova nagrada:
Iza Strehar za scenarij LUCIJA IN ERIK (prva nagrada)
Sara Kern za scenarij SANDI (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Gaja Gašperič (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer) za kratko zgodbo Trgatev (prva nagrada)
Pia Prezelj (Gimnazija Bežigrad Ljubljana) za kratko zgodbo Orion (druga nagrado)
Anže Jarc (Gimnazija Šentvid Ljubljana) za kratko zgodbo Trafika (tretja nagrada)

 • 2012

Grossmannova nagrada:
Sara Kern za scenarij Viktor + Miro (prva nagrada)
Nina Zupančič za scenarij Ko bo Lala odrasla (druga nagrada)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Lara Ekar Grlj (Gimnazija Kranj) za kratko zgodbo Softi (prva nagrada)
Matej Mihevc (Gimnazija Šentvid) za kratko zgodbo Videokaseta (druga nagrada)
Nastija Fijolič (Ekonomska šola Novo mesto) za kratko zgodbo To, kar sem (tretja nagrada)

 • 2011

Grossmannova nagrada:
Sara Kern za scenarij Brez lupčka (prva nagrada)
Gašper Antauer za scenarij Hišni bogovi (druga nagrada)
Matija Podhraški za scenarij Trojica (posebna omemba)

Srednješolska Grossmannova nagrada:
Varja Hrvatin (Gimnazija Poljane) za kratko zgodbo Forget me not (prva nagrada)
Anja Janc (Ekonomska šola Novo mesto) za kratko zgodbo
Čas, da ti rečem adijo! (druga nagrado)
Tomaž Krajnc (Prva gimnazija Celje) za kratko zgodbo Uspeh do ključa (tretja nagrada)

 • 2010

Sara Kern za scenarij Lulat

 • 2009

Nejc Gazvoda za scenarij Čisto lahko

 • 2008

Barbara Zemljič za scenarij En jajček

 • 2007

Matevž Luzar za scenarij Ivan + Melita

 • 2006

Barbara Zemljič za scenarij kratkega filma Lasje

 • 2005

Matevž Luzar za scenarij Vučko

 • 2004

Matevž Luzar za scenarij Veliki pobeg

 • 2003

Jaša Jenull in Marko Bratuša za scenarij Angora Angora

 • 2002

Matevž Luzar za scenarij Jing/Jang

 • 2000

Natečaj ni bil izveden.

 • 1999

Nagrada se ne podeli.

 • 1998

Darja Ritonja za scenarij David

 • 1995

Jan Cvitkovič za scenarij Rop stoletja

Arhiv razpisov