MEDNARODNO SODELOVANJE

Akademija se vključuje v mednarodni prostor s svojo izobraževalno, umetniško in raziskovalno dejavnostjo ter je članica pomembnih mednarodnih strokovnih združenj, kot so Federation International pour la Recherche Theatrale – International Federation for Theatre Research (FIRT/IFTR), European League of Institutes of the Arts (ELIA), The International Association of Schools of Cinema and Television (CILECT) idr.

Mednarodno sodelovanje poteka preko izmenjav in gostovanj pedagogov in študentov AGRFT na tujih partnerskih univerzah, preko gostovanj na številnih gledaliških in filmskih festivalih, kjer akademija predstavlja dosežke lastnega umetniškega dela, ter v okviru raziskovalnih programov in projektov, v katere so vključeni pedagogi. Stalnica v pedagoškem procesu akademije so tudi gostovanja priznanih tujih pedagogov, raziskovalcev, strokovnjakov in umetnikov s področja dramskih umetnosti ter filma in televizije.

Izmenjave

Največ mednarodnih izmenjav študentov in pedagogov poteka preko programa Erasmus+ ter v okviru drugih programov na osnovi dvostranskih pogodb, ki jih ima akademija sklenjene s tujimi univerzami.

RAZPISI

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave 2023/2024

30. 11. 2022
Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. junija 2023 do najkasneje 30. septembra 2024 (gl. razpisno besedilo v priponki).

Zainteresirani se na razpis prijavite preko e-prijave v VIS-u (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in priložite zahtevani prilogi. Izpolnjeno prijavo na izmenjavo izvozite/natisnete in jo pošljete/fizično oddate v mednarodno pisarno AGRFT (soba 406).

Rok za oddajo prijav je sreda, 25. 1. 2023, do 12. ure.

POMEMBNO: Za oddano prijavo šteje oddaja izpolnjene prijavnice v medn. pisarno (po e-pošti ali fizično) do navedenega roka. Prijava v VIS-u ni dovolj.

Merila za izbor kandidatov so:
1. povprečna ocena do sedaj opravljenih študijskih obveznosti (gl. razpisno besedilo, do 10 točk),
2. motivacijsko pismo (v slovenščini, v katerem kandidat argumentira in predstavi razloge za prijavo na razpis, do 10 točk).

Kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti najpozneje do 15. februarja 2023.

Vabljeni k prijavam.

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave 2023_2024
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/2023

5. 4. 2022
Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Prijavo na razpis lahko študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023. Več o pogojih za kandidiranje na razpisu gl. razpisno besedilo v priponki.
Postopek za prijavo na ta razpis je sledeč:
– preberete razpis (gl. priponko),
– ko se s potencialnim delodajalcem dogovorite za točen termin in obseg (vsebino) dela, izpolnite in podpišete dokument 1) Učna pogodba/Learning Agreement for Traineeship (obrazec in navodila sta dostopna v priponki) ter ga po e-pošti posredujete v pregled in podpis mednarodni pisarni AGRFT; ko vam ta vrne podpisano učno pogodbo, jo posredujete v podpis še delodajalcu in nato: izpolnite 2) prijavni obrazec in 3) dokument Prijave članic,
– napišete 4) kratko motivacijsko pismo, v katerem zapišete svoje cilje in namen praktičnega usposabljanja (za navodila gl. razpisno besedilo),
– priložite 5) potrdilo o vpisu (ki ne sme biti starejše od dveh tednov) ter
– vseh pet navedenih dokumentov pošljete na naslov is.jl1670143600-inu.1670143600tfrga1670143600@ajok1670143600ram.a1670143600jrad1670143600 (Zadeva: Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje 2022/2023).

POMEMBNO: prijavitelje prosimo, da upoštevajo naknadno sprejeto odločitev na UL, da se financiranje praktičnega usposabljanja iz tega razpisa omeji na največ 5 mesecev na študenta in na eno mobilnost na študenta (bodisi izmenjavo bodisi praktično usposabljanje).

Mednarodna pisarna AGRFT bo vaše prijavne dokumente posredovala naprej univerzitetni mednarodni službi (dokumentacijo je mogoče oddati na UL le enkrat tedensko ob petkih), kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave, kamor boste oddali še prijavo za Erasmus Sporazum o nepovratnih sredstvih, ki ga boste sklenili z UL (navodila za to oddajo vam bodo posredovali z UL).

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022-2023
1) Učni sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje Učnega sporazuma za prakso (Guidelines – Learning Agreement for Traineeships)
2) Prijavni obrazec – Erasmus+ za prakso 2022-23
3) Prijave članic

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave 2023/2024

30. 11. 2022
Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2023/2024 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. junija 2023 do najkasneje 30. septembra 2024 (gl. razpisno besedilo v priponki).

Zainteresirani se na razpis prijavite preko e-prijave v VIS-u (zavihek Mednarodne izmenjave), ki jo ustrezno izpolnite in priložite zahtevani prilogi. Izpolnjeno prijavo na izmenjavo izvozite/natisnete in jo pošljete/fizično oddate v mednarodno pisarno AGRFT (soba 406).

Rok za oddajo prijav je sreda, 25. 1. 2023, do 12. ure.

POMEMBNO: Za oddano prijavo šteje oddaja izpolnjene prijavnice v medn. pisarno (po e-pošti ali fizično) do navedenega roka. Prijava v VIS-u ni dovolj.

Merila za izbor kandidatov so:
1. povprečna ocena do sedaj opravljenih študijskih obveznosti (gl. razpisno besedilo, do 10 točk),
2. motivacijsko pismo (v slovenščini, v katerem kandidat argumentira in predstavi razloge za prijavo na razpis, do 10 točk).

Kandidati bodo o izboru obveščeni po e-pošti najpozneje do 15. februarja 2023.

Vabljeni k prijavam.

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2023/2024
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022/2023

5. 4. 2022
Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2022/2023 z upravičenim obdobjem izvajanja od 1. junija 2022 do 30. septembra 2023.

Prijavo na razpis lahko študenti oddajo do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2023. Več o pogojih za kandidiranje na razpisu gl. razpisno besedilo v priponki.
Postopek za prijavo na ta razpis je sledeč:
– preberete razpis (gl. priponko),
– ko se s potencialnim delodajalcem dogovorite za točen termin in obseg (vsebino) dela, izpolnite in podpišete dokument 1) Učna pogodba/Learning Agreement for Traineeship (obrazec in navodila sta dostopna v priponki) ter ga po e-pošti posredujete v pregled in podpis mednarodni pisarni AGRFT; ko vam ta vrne podpisano učno pogodbo, jo posredujete v podpis še delodajalcu in nato: izpolnite 2) prijavni obrazec in 3) dokument Prijave članic,
– napišete 4) kratko motivacijsko pismo, v katerem zapišete svoje cilje in namen praktičnega usposabljanja (za navodila gl. razpisno besedilo),
– priložite 5) potrdilo o vpisu (ki ne sme biti starejše od dveh tednov) ter
– vseh pet navedenih dokumentov pošljete na naslov is.jl1670143600-inu.1670143600tfrga1670143600@ajok1670143600ram.a1670143600jrad1670143600 (Zadeva: Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za praktično usposabljanje 2022/2023).

POMEMBNO: prijavitelje prosimo, da upoštevajo naknadno sprejeto odločitev na UL, da se financiranje praktičnega usposabljanja iz tega razpisa omeji na največ 5 mesecev na študenta in na eno mobilnost na študenta (bodisi izmenjavo bodisi praktično usposabljanje).

Mednarodna pisarna AGRFT bo vaše prijavne dokumente posredovala naprej univerzitetni mednarodni službi (dokumentacijo je mogoče oddati na UL le enkrat tedensko ob petkih), kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave, kamor boste oddali še prijavo za Erasmus Sporazum o nepovratnih sredstvih, ki ga boste sklenili z UL (navodila za to oddajo vam bodo posredovali z UL).

DOKUMENTI
Razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2022-2023
1) Učni sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeships)
Navodila za izpolnjevanje Učnega sporazuma za prakso (Guidelines – Learning Agreement for Traineeships)
2) Prijavni obrazec – Erasmus+ za prakso 2022-23
3) Prijave članic

Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v štud. letu 2021/2022

6. 12. 2021 in 6. 9. 2022

Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse  v štud. letu 2021/2022.

——————————————————————-

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi. Več o razpisu gl. priponko.

Ker je razpis odprt do porabe sredstev, roka za prijavo ni. Študent se na ta razpis prijavi tako, da izpolni  e-prijavo v VIS-u (zavihek Mednarodne izmenjave), prijavo shrani na računalnik in jo skupaj z ostalimi dokumenti (gl. spodaj) pošlje na naslov is.jl1670143600-inu.1670143600tfrga1670143600@ajok1670143600ram.a1670143600jrad1670143600 (Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost dr. študentov z namenom študija in/ali prakse).

Prijavi je treba priložiti še:

 • za študijsko izmenjavo: plan raziskovanja, ki ga predhodno potrdi mentor, ter učno pogodbo/Learning Agreement for Studies (obrazca in navodila sta dostopna tukaj)
 • za prakso: učno pogodbo/Learning Agreement for Traineeship  (obrazca in navodila sta dostopna tukaj) ter izjavo mentorja, da soglaša z vsebino prakse, opredeljeno v učni pogodbi.

Po pregledu dokumentacije mednarodna služba AGRFT poskrbi za podpis učne pogodbe in vam dokument vrne, da ga posredujete v podpis še na izbrano institucijo, vašo prijavo pa po prejemu podpisane učne pogodbe z vseh deležnikov posreduje naprej univerzitetni mednarodni službi, kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč.

Vabljeni k prijavam in na konzultacije.

DOKUMENTI

Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse v štud. letu 2021/2022

6. 12. 2021 in 6. 9. 2022

Obveščamo, da je Univerza v Ljubljani objavila Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakse  v štud. letu 2021/2022.

——————————————————————-

Na ta razpis se lahko prijavijo študenti, ki bodo v času mobilnosti vpisani na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavijo tudi študenti, ki bodo v kratkem zaključili študij tretje stopnje na UL, vendar morajo prijavo na ta razpis oddati še pred zaključkom študija in bodo s prakso zaključili v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija lahko študent mobilnost izvede na institucijah, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja tretjega cikla študija. Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Taka kombinacija ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini

Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko doktorski študenti opravijo v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi. Več o razpisu gl. priponko.

——————————————————————-

Ker je razpis odprt do porabe sredstev, roka za prijavo ni. Študent se na ta razpis prijavi tako, da izpolni  e-prijavo v VIS-u (zavihek Mednarodne izmenjave), prijavo shrani na računalnik in jo skupaj z ostalimi dokumenti (gl. spodaj) pošlje na naslov is.jl1670143600-inu.1670143600tfrga1670143600@ajok1670143600ram.a1670143600jrad1670143600 (Ime in priimek – Prijava na Erasmus+ razpis za kratkoročno mobilnost dr. študentov z namenom študija in/ali prakse).

Prijavi je treba priložiti še:

 • za študijsko izmenjavo: plan raziskovanja, ki ga predhodno potrdi mentor, ter učno pogodbo/Learning Agreement for Studies (obrazca in navodila sta dostopna tukaj)
 • za prakso: učno pogodbo/Learning Agreement for Traineeship  (obrazca in navodila sta dostopna tukaj) ter izjavo mentorja, da soglaša z vsebino prakse, opredeljeno v učni pogodbi.

Po pregledu dokumentacije mednarodna služba AGRFT poskrbi za podpis učne pogodbe in vam dokument vrne, da ga posredujete v podpis še na izbrano institucijo, vašo prijavo pa po prejemu podpisane učne pogodbe z vseh deležnikov posreduje naprej univerzitetni mednarodni službi, kjer vam bodo v nekaj dneh uredili dostop do spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč.

Vabljeni k prijavam in na konzultacije.

DOKUMENTI

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+ je program Evropske komisije, ki podpira in spodbuja aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.), med njimi izmenjave študentov in pedagogov na partnerske institucije. Čedalje zanimivejše za študente postajajo tudi gostovanja na tujih institucijah, kjer lahko opravijo praktično usposabljanje.

Gostovanje preko programa Erasmus+ je mogoče na podlagi bilateralne pogodbe med akademijo in partnersko univerzo ter na podlagi prijave na razpis, ki ga vsako leto objavi Univerza v Ljubljani, ki je podpisnica Erasmus+ listine.

____________________________________________

Seznam Erasmus+ partneric

Več informacij o programu najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Obrazci Erasmus+ programa

za študente

za učitelje

za strokovne sodelavce

____________________________________________

Koordinatorji AGRFT za mednarodno sodelovanje

red. prof. Tomaž Gubenšek za področje gledališča in radia

red. prof. mag. Žanina Mirčevska za področje dramaturgije in scenskih umetnosti

doc. dr. Polona Petek za področje filma in televizije

____________________________________________

Pomembne informacije

O PROGRAMU ERASMUS+ – INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE IN ŠTUDENTE

ERASMUS+ MOBILNOST ZA ŠTUDIJ (VIDEOPREDSTAVITEV)

ERASMUS+ MOBILNOST ZA PRAKSO (VIDEOPREDSTAVITEV)

ERASMUS+ MOBILNOST OSEBJA ZA POUČEVANJE

ERASMUS+ MOBILNOST OSEBJA ZA USPOSABLJANJE

ERASMUS+ – POGOSTA VPRAŠANJA

ČASOVNICA ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV V PROGRAMU ERASMUS+

STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

_______________________________________________________

ERASMUS+ koda

Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

SI LJUBLJA01

____________________________________________

SEZNAM ERASMUS+ POGODB AGRFT

 

DRUGE OBLIKE MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Aktivno mednarodno povezovanje in sodelovanje akademije poteka tudi z umetniškimi akademijami oz. fakultetami iz držav nekdanje Jugoslavije.

Seznam medakademijskih pogodb AGRFT

 • Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu
 • Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
 • Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu
 • Akademija umetnosti Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu
 • Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini
 • Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli
 • Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo
 • Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
 • Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje
 • Fakultet za dramski umetnosti Univerziteta Sv. Kiril in Metodij, Skopje