PISMO PODPORE KULTURNEMU NEVLADNEMU SEKTORJU

PISMO PODPORE KULTURNEMU NEVLADNEMU SEKTORJU

Kulturni konglomerat ob Metelkovi ulici tvori sopostavitev tam delujočih institucij, neodvisne kulture ter nevladnih organizacij in je tudi iz tega razloga izjemen v mednarodnem merilu. Ena ob drugi zavzemajo prostor nekdanjega vojaškega kompleksa ob Metelkovi ulici in za slovenski nacionalni prostor predstavljajo ne le izjemno socialno, kulturno in umetnostno dediščino, pač pa tudi najpomembnejši slovenski produkcijski čebelnjak. Nevladne organizacije, ki domujejo na naslovu Metelkova 6, so del tega živega prepleta, ki izhaja iz dediščine civilno-družbenih gibanj in kot nekdaj spodbuja demokratizacijo družbe. Večina nevladnih organizacij, ki naseljujejo prostore Metelkove 6, je pred desetletjema odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države. Življenje na Metelkovi 6 je tako živi spomenik, ki ob ostalem še danes skrbi za najbolj ogrožen in hkrati vitalen ter mednarodno najbolj prodoren del kulture in umetnosti na slovenskem. Stavba na Metelkovi 6 V Ljubljani je hkrati edina, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu ter kot take sodelujejo z mladimi in uveljavljenimi umetniki vseh generacij in usmeritev. Te organizacije, med katerimi so Mesto žensk, En-Knap, Plesni teater Ljubljana, Forum, Maska, Sloga, Emzin, Mirovni inštitut, Škuc, Vertigo, NSK, Ekran, Kino Otok, Exodos in zavod za sodobno umetnost SCCA tvorijo jedro slovenske neodvisne kulturne in umetnostne scene in jih je potrebno varovati kot srčiko očesa z namenom ohranjanja kulturne in umetnostne dediščine ter obenem podpore aktivni, živi umetnosti in kulturi. Ob nacionalnih tudi izkušnje iz tujine – od bližnjega Gradca, večjega Dunaja ali bolj oddaljenega Berlina – kažejo pozitivne učinke obstoja 'umetnostnih četrti' in fizično povezanostjo med kulturnimi, umetnostnimi in drugimi civilnodružbenimi organizacijami na razvoj civilne družbe. Skupna lokacija v jedru mesta prinaša učinke povezovanja, interdisciplinarnosti in demokratizacije, pa tudi pospešen zagon sveta umetnosti, kar delovanje stavbe Metelkova 6 tudi dokazuje vse od 1996. Stavba je seveda potrebna prenove, a potek dela vseh organizacij, ki Metelkovo 6 naseljujejo, ne bi smel biti moten. Po dokončani prenovi, ki je verjetno smiselna v času po epidemiji in z nadomestnimi prostori za organizacije, pa bi kakršnakoli druga vsebina, kot prav ta, ki prostore naseljuje zdaj, močno škodovala zgodovinskemu spominu, predvsem pa mednarodnemu in nacionalnemu ter mestnemu kulturnemu prostoru. Zaradi tega Ministrstvo za kulturo z vso strokovnostjo opozarjamo, da je načrt prenove stavbe Metelkova 6 preuranjen, sprememba namena neželena, termin za prenovo pa naj počaka, da se konča epidemija Covid-19. izr.

 

prof. mag. Lucija Močnik Ramovš,                                                           prof. Tomaž Gubenšek,

dekanja UL ALUO                                                                                       dekan UL AGRFT